foto

O  W E B U / A B O U T

Tato webová stránka má za cíl Vás informovat o dění na letišti v Brně-Tuřanech. Budu se snažit Vám přinášet informace a fotografie z brněnského mezinárodního letiště. Veškeré fotografie (není-li uvedeno jinak) jsou dílem autora těchto stránek a nemohou být použity bez jeho svolení. V případě zájmu o mé fotografie a taktéž pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy či návrhy, neváhejte mne kontaktovat:

This spotting website is intended to inform you about events at Brno-Turany international airport. I aim to bring you information and photos from our airport. All photos are property of the author of this website (unless provided otherwise) and are protected by copyright law. In case of interest in my photos as well as if you have any kind of suggestion or critique, do not hesitate to contact me:

Dalibor Vlček

e-mail: d_vlcek@volny.cz

ICQ: 301-692-640

Poděkování / Thanks to :

Ondrovi Moravanskému za link na svých stránkách, za informace
Ondrovi S. za link na svých stránkách, za informace
Markovi za link na svých stránkách, za informace
Lukášovi za link na svých stránkách
Tryskáčkovi za link na svých stránkách
Danovi za link na svých stránkách
Petrovi P. za link na svých stránkách
Honzovi a Patrikovi za link na svých stránkách
Radimovi za link na svých stránkách
Vojtovi za link na svých stránkách