foto

L I S T O P A D / N O V E M B E R 2 0 0 8

P R O S I N E C / D E C E M B E R 2 0 0 8
19.-30.11.200801.-18.11.2008

S listopadem přišlo několik změn co se týče provozu v Brně. Od zimního letového řádu jednak zásadně přibylo letů z Prahy a druhak můžeme na těchto letech vídat dříve málo obvyklý Saab 340, který si nyní ČSA pronajaly formou ACMI od Job Airu. To ovšem neznamená, že by v Brně odzvonilo tradičním ATRkám, se kterými se nadále často setkáváme o víkendech. Mimo to se na lince z Moskvy opět dostavil "Titanic" Tu-154

We have noticed several schedule changes that came to terms with November. Since this winter flight schedule, we have been dealing with a higher number of rotations from Prague which more than doubled compared to the summer. As a result, we can see very often Saab 340 operated by Job Air on behalf of CSA on the basis of ACMI lease. However, this does not mean that it rang the knell of ATR visits to Brno. We can still see quite a lot of them over the weekends. Besides that, we experienced another visit of "Titanic" Tu-154 which was, as usual, a very apreciated change of type from Moscow Vnukovo.

Ř Í J E N / O C T O B E R 2 0 0 8