foto

N O V E M B E R 2010

D E C E M B E R 2010
29.11.2010

26.11.2010

15.11.2010

12.11.2010

Brzký ranní odlet Iljušinu 76 Volga-Dnepr Airlines za typického podzimního počasí.

Early morning departure of Volga-Dnepr Airlines Ilysuhin 76 on a typically dull autumn day.

O C T O B E R 2010