foto

M A R C H 2011

A P R I L - D E C E M B E R 2011
30.03.2011

26.03.2011

23.03.2011

20.03.2011

Hned pri druhém letu Yakutia Airlines do Brna byl nasazen Boeing 757 imatrikulace VQ-BMW. Vzhledem ke skutecnosti, že flotila této ruské spolecnosti je dosti pestrá a plánovaný B737 je spíše menšinovým typem, mužeme se pravdepodobne tešit na pomerne casté návštevy ostatních letadel ve flotile.

We have experienced a very nice change of type as soon as on the second Yakutia Airlines flight to Brno. It was a rarely seen Boeing 757 (VQ-BMW registration), in addition bearing the tremendous livery of this Russian carrier. With regards to the fact that Boeing 737 which is scheduled for flights to Brno is rather a minor type in Yakutia fleet, we can possibly look forward to frequent visits of other aircraft.

18.03.2011

První let ruské spolecnosti Yakutia Airlines z Moskvy-Vnukova do Brna. Jedná se už o druhou linku mezi ruským hlavním mestem a Brnem, vedle letu spolecnosti Czech Connect Airlines do Domodedova. Yakutia Airlines se sídlem ve východosibirském Jakutsku disponuje zajímavou flotilou sestávající se ze trí Boeingu 737NG, peti B757-200, sedmi Tupolevu Tu-154 a radou menších turbovrtulových stroju An-24, An-26 nebo L-410.

The first flight of Yakutia Airlines from Moscow-Vnukovo to Brno. This is along with Czech Connect Airlines the second company regularly flying between the Russian capital and Brno. Yakutia Airlines, headquartered in East Siberian city of Yakutsk, has an interesting fleet consisting of three Boeings 737NG, five B757-200s, seven Tupolevs 154 and a number of smaller turboprops such as An-24, An-26 or L-410.

09.03.2011

Tretí návšteva nákladního Boeingu 747 Silk Way Airlines, který byl zároven zatím posledním letem této spolecnosti/typu do Brna.

Third visit of the Silk Way Airlines Boeing 747 which is for the time being the last flight of this company/type to Brno.

01.03.2011

Další z rady príletu modernizované verze Iljušinu 76, kterou používají pouze dva civilní provozovatelé - ruská spolecnost Volga-Dnepr Airlines a azerbajdžánská Silk Way Airlines, obe spolecnosti vlastní po dvou kusech tohoto stroje.

Another arrival of a modernised version of Ilyushin 76 which is currently used just by two civilian operators - Russian Volga-Dnepr Airlines and Azerbaijan Silk Way Airlines, there are two aircraft in each airline.

Ú N O R / F E B R U A R Y 2011