foto

L I S T O P A D / N O V E M B E R 2009

P R O S I N E C / D E C E M B E R 2009
30.11.2009

27.11.2009

Netřeba dlouhých komentářů, prostě zase jeden den s pěkným nákladním provozem [Ve skutečnosti zde byl ještě jeden Ijlušin, ale počasí se během dne pořádně zkazilo].

Needless to make a long boring to death comment, just another busy cargo day at Turany [There was one more IL-76 in fact but the weather got pretty nasty during the day].

25.11.2009

Zase jednou jeden Uzbek:-)

And here goes another one from Uzbekistan:-).

22.11.2009

19.11.2009

Přestože jsou Iljušiny Uzbekistan Airways takřka pravidelným denním návštěvníkem, poslední dobou jsem jejich fotografování poněkud zanedbal. Krásné čtvrteční odpoledne a podzimní světlo bylo ideální možností to trochu napravit:).

Although Uzbekistan Airways Ilyushins are practically daily visitors to Brno, I have a bit neglected photographing these magnicifent birds recently. Nice Thursday afternoon was an ideal opportunity to correct it.

Ř Í J E N / O C T O B E R 2 0 0 9